تاریخچه دانشگاه
دانشگاه پیام نور دهدشت با بیش از 15 سال سابقه فعالیتهای علمی ، فرهنگی و پژوهشی در عرصه آموزش عالی با شعار آ موزش برای همه، همه وقت ، همه  جا، درسال 1381با تعداد60دانشجو ودریک کدرشته  ( زبان وادبیات فارسی ) شروع به فعالیت کرده است . هم اکنون این واحد دانشگاهی در زمینی به مترتژ 101هزار مترمربع  ودارای  ساختمان آموزشی دوطبقه ، آزمایشگاه ، کتابخانه ،  ساختمان اداری مستقل ، سایت کامپیوتری ، سالن ورزشی و.. و تعداد 1500دانشجو  در 30کدرشته  شامل رشته های حقوق ، حسابداری ، مدیریت بازرگانی ، آب وهوا شناسی ، الهیات ومعارف اسلامی ( گرایش علوم قرآن وحدیث )  ، تاریخ ، جفراقیا وبرنامه ریزی روستایی  وشهری ، زبان وادبیات فارسی وعربی ، علوم اجتماعی ، علوم سیاسی ، علوم تربیتی  روانشناسی ، ، علوم ورزشی ،  مهندسی منابع طبیعی ومحیط زیست ، علوم اقتصادی ، آمار وکاربردها ، ریاضی ، فیزیک ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی مدیریت اجرایی ، مهندسی  معماری ، در بخش های  علوم انسانی ، علوم پایه ، و فنی ومهندسی  مشغول ارائه خدمات اموزشی ، علمی وفرهنگی در سطح شهرستان کهگیلویه می باشد.

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما